Senin-Sabtu 08:00 s/d 21:00
0821.1000.3006
0821.1000.3006
DDDB2E46
kiosannabawi@gmail.com
Menu

January, 2017

Rp 80.000
Rp 165.000
Rp 25.000
Rp 100.000
Rp 50.000
Rp 55.000
Rp 150.000
Rp 40.000
Rp 185.000
Rp 50.000